Aleksandra Drapała-Woźniak

Aleksandra Drapała-Woźniak

Adwokat

Absolwentka kierunku Prawo wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Pracę magisterską broniła pod opieką naukową dr hab. prof. KUL Joanny Misztal-Koneckiej, sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie, a od 2018 r. także sędziego Sądu Najwyższego.

W okresie odbywania aplikacji adwokackiej pracowała w jednej z najstarszych kancelarii adwokackich w Gliwicach zdobywając doświadczenie pod patronatem mecenasa Tadeusza Iwańczuka - specjalisty prawa cywilnego i spółdzielczego. Współpracuje z wieloma cenionymi Kancelariami Adwokackimi działającymi na terenie Śląska i Mazowsza.

Wychowanka Izby Adwokackiej w Katowicach, obecnie członkini Izby Adwokackiej w Radomiu.

Zawodowo w głównej mierze zajmuje się szeroko rozumianymi sprawami cywilnymi, w szczególności rodzinnymi. Reprezentuje klientów także w sprawach karnych.

W kręgu jej naukowych zainteresowań zawodowych leży ponadto prawo autorskie oraz kwestie odpowiedzialności rodzica za przestępstwa przeciwko dziecku. Autorka artykułów naukowych dotyczących parentaltrollingu oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej profesjonalnego pełnomocnika. Aktualnie realizuje badania naukowe w zakresie pracy doktorskiej.