Blog
testament

Nieuwzględnie w testamencie przez rodziców. Jak dochodzić zachowku?

Nieuwzględnienie w testamencie oznacza zupełne pominięcie w jego zapisach danej osoby. W przypadku rodziców może to być na przykład zapisanie majątku tylko jednemu spośród kilkorga dzieci lub oddanie spadku zupełnie innym osobom zamiast nich. Jednak warto wiedzieć, że w takich sytuacjach istnieją przepisy prawa, które służą ochronie interesów majątkowych najbliższych członków rodziny, w tym również dzieci. Chodzi tu przede wszystkim o możliwość dochodzenia zachowku, który określany jest jako substytut spadku.

obrączki na młotku sędziowskim

Sprawy rodzinne, czyli rozwody, alimenty, darowizny, spadki

Jedną z części prawa cywilnego jest prawo rodzinne, które obejmuje sprawy związane z rozwodami, alimentami, podziałem spadków oraz darowiznami. Kwestie te często są trudne do rozstrzygnięcia i wymagają pomocy adwokata. Jednocześnie dotyczą życia osobistego i dotykają często trudnych emocji, dlatego wymagają wyważonych decyzji, które łatwiej podjąć prawnikowi niż którejkolwiek z zaangażowanych stron. Warto dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób sprawy rodzinne ujmowane są w przepisach prawa.

sąd

Jak wygląda sprawa karna? Opis krok po kroku

Postępowanie karne rozpoczynane jest wtedy, gdy popełniono czyn określany w prawie jako wykroczenie lub przestępstwo. Wprawdzie nikt z nas zapewne nie chciałby w takiej sprawie brać udziału, ale czasem może się tak zdarzyć, że zostaniemy wezwani na policję lub prokuraturę w charakterze podejrzanego czy świadka. Wtedy warto wiedzieć wcześniej, z czym może wiązać się postępowanie karne i w jaki sposób będzie przebiegało. To zmniejszy stres i pozwoli lepiej zorientować się w zaistniałej sytuacji.

podział majątku

Kiedy sąd może orzec nierówny podział majątku?

Ustanie małżeństwa i orzeczenie rozwodu przez sąd nie jest jeszcze zakończeniem wszystkich spraw wspólnych, jakie dotyczą byłych współmałżonków. Jedną z istotnych kwestii, które wymagają rozwiązania, jest podział wspólnego majątku. Często postępowanie to okazuje się na tyle obszerne i skomplikowane, że wymaga osobnej rozprawy. Warto dowiedzieć się więcej, w jaki sposób ten podział jest przeprowadzany i w jakich sytuacjach sąd może orzec, że majątek nie zostanie podzielony po połowie dla każdej ze stron.

Kiedy można uzyskać alimenty od byłego małżonka?

Kiedy można uzyskać alimenty od byłego małżonka?

Podczas rozwodu istotne jest ustalenie wielu spraw, w tym tego kto i w jakim wymiarze opiekuje się wspólnymi dziećmi, a także w jaki sposób ma zostać podzielony wspólny majątek. Jedną z istotnych kwestii jest również obowiązek alimentacyjny, który zazwyczaj kojarzy się z płatnościami na wspólne małoletnie dzieci, ale nie wszyscy są świadomi tego, że może dotyczyć również samego współmałżonka i to niezależnie od tego, czy w małżeństwie były dzieci, czy też nie.

Czy szukasz w Grójcu adwokata, który mówi w języku rosyjskim?

Czy szukasz w Grójcu adwokata, który mówi w języku rosyjskim?

Większość osób w swoim życiu chociaż raz musi skorzystać z pomocy adwokata. Ważne jest, by wybrany adwokat był zaangażowany w naszą sprawę, dyspozycyjny wtedy, gdy tego potrzebujemy i posiadał niezbędne doświadczenie. Powinien wyróżniać go profesjonalizm i indywidualne podejście do klienta. Ale właściwie w jakich sytuacjach istnieje potrzeba, by skorzystać z usług adwokata? I czy można znaleźć adwokata, który posługuje się innym językiem niż polski?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest pojęciem stosunkowo nowym, wprowadzonym do polskiego prawodawstwa w 2009 roku, dlatego wciąż powstają przepisy ustalające bądź korygujące związane z nią regulacje. Warto, chociażby wspomnieć, że 24 marca 2020 roku w życie weszła Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy — Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona przede wszystkim liberalizację przesłanek, które są związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, a także uprościła przebieg całego procesu. Nie dziwi zatem fakt, że wiedza na temat upadłości konsumenckiej – co oznacza, kogo dotyczy, jakie są jej konsekwencje i jak ją ogłaszać – nie jest zbyt powszechna.