Michał Woźniak

Michał Woźniak

Adwokat

Absolwent kierunku Prawo wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Pracę magisterską bronił pod opieką naukową dr hab. prof. KUL Joanny Misztal-Koneckiej, sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie, a od 2018 r. także sędziego Sądu Najwyższego.

Pełnił obowiązki asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie zdobywając tym samym doświadczenie procesowe w sprawach gospodarczych.

Aplikację adwokacką odbył pod patronatem adwokata Jarosława Wołosa, który jest znanym cywilistą i administratywistą. Współpracuje z wieloma znanymi Kancelariami Adwokackimi, w szczególności działającymi na terenie województwa Mazowieckiego.

Wychowanek Izby Adwokackiej w Warszawie, obecnie członek Izby Adwokackiej w Radomiu.

Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, cywilnych oraz administracyjnych.