Sprawy cywilne

Zajmujemy się szeroko rozumianym prawem cywilnym. Sprawy z tej gałęzi prawa wymagają każdorazowo szczegółowej analizy, poprzedzonej zebraniem szerokiego wywiadu dotyczącego stanu faktycznego sprawy. Konflikty na tle cywilistyki uznawane są za jedne z najtrudniejszych w rozstrzyganiu. Istotnym w takich sprawach jest, by zebrać odpowiedni materiał dowodowy, który przekona Sąd do naszego stanowiska.

Nasza oferta w zakresie prawa zobowiązań obejmuje m.in. sporządzanie projektów umów, reprezentację w sprawach o bezpodstawne wzbogacenie, w sprawach o zapłatę, czy też w sprawach odszkodowawczych.

W przypadku spraw prawa rzeczowego prowadzimy m.in. sprawy o zasiedzenie, o ustanowienie służebności, a także sprawy dotyczące użytkowania, naruszenia posiadania, czy zniesienia współwłasności nieruchomości.