Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne są gałęzią prawa cywilnego. Mogą trwać długo, jednak z naszą kancelarią ten proces może przebiec sprawnie, szybko i rzeczowo. Sprawy mogą dotyczyć rozwodu, alimentów, kontaktów rodziców z dziećmi czy podziału majątku. Zagadnienia są delikatne i skupią się na życiu osobistym, dlatego zawsze staramy się prowadzić je w sposób jak najmniej dotkliwy dla klienta. W tym przypadku istotne jest przedstawienie wyważonego stanowiska, dzięki czemu postępowanie jest przeprowadzane w sposób sprawy. W takich przypadkach ograniczamy dowody do tych absolutnie niezbędnych, pomijając okoliczności towarzyszące, które nie mają dla konkretnej sprawy znaczenia. A kiedy w grę wchodzą sprawy dotyczące dzieci, podobnie jak sąd zawsze bierzemy pod uwagę przede wszystkim ich dobro. Nasza specjalność to również sprawy spadkowe.

Czynności sądowe i pozasądowe

Nasze kancelarie adwokacie dokonują zarówno czynności sądowych, jak i pozasądowych. W tym zakresie znajdują się, m.in.:

  • porady prawne, które odnoszą się do znalezienie sposobu na właściwe zabezpieczenie interesu klienta,
  • pomoc w zakresie napisania różnorodnych pism i pozwów oraz wniosków do sądu,
  • mediacje rodzinne, które mają na celu polubowne rozwiązanie sporu, a tym samym szybsze załagodzenie konkretnego konfliktu,
  • pomoc w zbieraniu materiałów dowodowych,
  • reprezentacja klienta na poszczególnych etapach postępowania sądowego.