Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest instytucją prawa dalece rozpowszechnioną. Jakie warunki musimy spełnić, by złożenie wniosku o ogłoszenie takiej upadłości było uznane za zasadne, jakie dokumenty przedstawić Sądowi by przekonać go do naszego stanowiska i w końcu jakie pytania zostaną nam zadane przez Sąd podczas przesłuchania w charakterze dłużnika (wnioskodawcy) — na te pytania staramy się odpowiedzieć każdemu klientowi, który szuka informacji o upadłości konsumenckiej.

Oferujemy pomoc w redagowaniu wniosku o upadłość konsumencką, jak i w samym postępowaniu przed sądem. Dokonujemy indywidualnej analizy dokumentacji i przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Sporządzamy także zażalenia na postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.