Nieuwzględnie w testamencie przez rodziców. Jak dochodzić zachowku?

Nieuwzględnienie w testamencie oznacza zupełne pominięcie w jego zapisach danej osoby. W przypadku rodziców może to być na przykład zapisanie majątku tylko jednemu spośród kilkorga dzieci lub oddanie spadku zupełnie innym osobom zamiast nich. Jednak warto wiedzieć, że w takich sytuacjach istnieją przepisy prawa, które służą ochronie interesów majątkowych najbliższych członków rodziny, w tym również dzieci. Chodzi tu przede wszystkim o możliwość dochodzenia zachowku, który określany jest jako substytut spadku.

Czym jest zachowek?

Zachowek to jedna z instytucji prawa spadkowego, której zadaniem jest ochrona najbliższych zmarłego pod względem majątkowym. Przysługuje małżonkowi, rodzicom i zstępnym (dzieciom oraz wnukom) spadkodawcy. Zachowek jest gwarantowany przepisami, oprócz takich sytuacji, gdy pojawiają się przesłanki do wydziedziczenia, które są wyszczególnione w kodeksie. W najogólniejszych zarysach świadczenie to można określić jako część majątku spadkodawcy, która zgodnie z przepisami prawa należy się osobom z nim spokrewnionym, niezależnie od woli wyrażonej w testamencie. Konkretna wysokość zachowku może być różna, ale zwykle wynosi połowę wartości przysługującego danej osobie udziału spadkowego, który określa ustawa.

Jak uzyskać zachowek?

Jeśli osoba najbliższa spadkodawcy została pokrzywdzona w wyniku postanowień testamentu i nie otrzymała pewnego minimum przewidzianego przez przepisy, to może ubiegać się o zachowek. W jaki sposób jednak żądać jego wypłacenia? Można najpierw zwrócić się bezpośrednio do osoby lub osób obdarowanych, aby wypłaciły go dobrowolnie. Jeśli to nie skutkuje, można sięgnąć do innych środków. Najczęstszym z nich staje się wysłanie odpowiedniego pisma – przedsądowego wezwania do zapłaty, ale można także próbować zawrzeć ugodę z osobami zainteresowanymi. Gdy i to nie przyniesie efektu, pozostaje wkroczenie na drogę sądową. Wtedy uprawniony do zachowku musi złożyć pozew z uzasadnieniem, w którym wskazuje, czego żąda, na jakiej podstawie oraz jakie ma na to dowody. Taki pozew wnosi się do sądu odpowiedniego dla miejsca, w którym bezpośrednio przed śmiercią przebywał spadkodawca.