Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

W ramach prawa ubezpieczeń społecznych w głównej mierze zajmujemy się sporządzaniem projektów pism, wniosków oraz odwołań.

W razie potrzeby reprezentujemy klientów w postępowaniach przed ZUS m.in. w sprawach o ustalenie prawa do emerytury, czy renty, jak również w postępowaniach odwoławczych od decyzji ZUS toczących się przed sądem.